Sunday, November 20, 2011

Asian women - Shu Qi

Asian women - Pictures of Shu Qi. Name: Shu Qi, Hsu Chi / Shu Kei. Real name: Lin Li HuiProfession: Actress. Birthdate: April/16/1976. Country : Taiwan. Height: 168 cm. Weight: 55 kg