Monday, August 16, 2010

Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ


Hôm nay rơi vào đúng ngày mùng 7 tháng bảy ( Âm lịch ) theo truyền thuyết chính là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, chính vì thế mà Trung Quốc đã chọn ngày này là Ngày Lễ Tình Nhân và Google Hongkong đã không bỏ qua cơ hội này đăng tải logo mới cho câu chuyện cổ tích này.


Xem đầy đủ bài viết tại http://www.toiyeugoogle.net/2010/08/chuyen-tinh-nguu-lang-chuc-nu.html