Friday, June 19, 2009

Bé "Mi", girl Trần Nguyên Hãn, dễ thương lắm

Đáng yêu quá phải không cả nhà :X

http://img20.imageshack.us/img20/4183/babybcs.jpghttp://img35.imageshack.us/img35/9464/sta75743.jpghttp://img39.imageshack.us/img39/2871/sta74646.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/6759/sta75694.jpghttp://img37.imageshack.us/img37/1046/sta75739.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/9936/sta74107.jpghttp://img40.imageshack.us/img40/232/sta75690.jpg

http://img15.imageshack.us/img15/6189/dsc03394w.jpghttp://img13.imageshack.us/img13/104/dsc03853b.jpghttp://img7.imageshack.us/img7/7675/dsc03896c.jpghttp://img241.imageshack.us/img241/6199/dsc03900.jpghttp://img43.imageshack.us/img43/1155/dsc03921g.jpg